PROFESJONALNE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BHP

Opracowanie Projektu Organizacji Prac (POP)


Oferujemy sprawne opracowanie Projektu Organizacji Prac.

Proces opracowania Projektu Organizacji Prac będzie przebiegać sprawnie, gdy zlecający dostarczy niezbędne informacje i dokumenty pomocne przy opracowaniu POP.

Pomocne będą instrukcje technologiczne, montażu, bezpiecznej pracy, Plan BiOZ wytyczne zamawiającego dotyczące wymogów jakie ma spełniać POP.

Opis technologii prowadzonych prac będzie pomocny przy opracowaniu Projektu Organizacji Prac.

Zapraszamy do współpracy.

ABC-HSE PIOTR OYRZANOWSKI JR
kom. +48 515 153 407
e-mali: poyrzanowski@abc-hse.com


Siedziba firmy:
ABC-HSE PIOTR OYRZANOWSKI JR
ul. Akermańska 1/31 02-760 Warszawa


NIP: 522-24-61-520, REGON: 017370844